Strony internetowe

Porady i ciekawostki

Jaki model rozliczania z agencją wybrać?

jaki model rozliczania z agencją wybrać

Realizacja projektu technologicznego odbywa się w kilku, często skomplikowanych etapach. Od fazy projektowania sensu stricto, po finalne rozliczenie. Firmy chętnie korzystają z usług outsourcingu, rozliczenie bywa więc czasem problematyczne. W niniejszym tekście chcemy się bliżej przyjrzeć właśnie modelowi rozliczenia. Warto pamiętać od samego początku, wybranie odpowiedniego modelu rozliczeń powinno się oprzeć na uprzedniej analizie założeń projektowych. Najbardziej powszechne modele rozliczeń to Fixed Price oraz Time&Materials.
fixed price - model rozliczania z agencją

Model rozliczania z agencją Fixed Price

Samo wyrażenie Fixed Price w dosłownym tłumaczeniu oznacza stałą, ustaloną cenę. Fixed Price to model, w którym z góry ustalana jest stała cena za projekt. Ustalenia zawierane są na etapie negocjacji umowy, razem z pełnym zakresem i harmonogramem prac. Według serwisu Positive-Power model Fixed Price to model redukujący koszty i ryzyko do minimum. Warunek to precyzyjnie sformułowane wymagania funkcjonalne klienta i zoptymalizowany budżet. Cena outsourcingu pracowników, warunki współpracy i termin oddania projektu są określone w umowie zawartej przed rozpoczęciem współpracy. Jest on więc dedykowany projektom o przewidywalnym przebiegu, których cele i założenia są z góry ściśle określone. To także dobre rozwiązanie dla projektów, w których nie ma możliwości modyfikowania budżetu ani harmonogramu prac.

Kiedy warto skorzystać z modelu Fixed Price?

Przede wszystkim, kiedy znamy naszego dostawcę, partnera. Kiedy poznaliśmy jego markę czy otrzymaliśmy rekomendację. Model jest z całą pewnością korzystny, kiedy mamy precyzyjnie zaplanowany harmonogram projektu, cały przebieg i określony budżet. To ważne w momencie, kiedy okaże się, że nasz kontraktor nie wykonał jednak pracy zgodnie z treścią Umowy i trzeba zainwestować kolejne pieniądze w prace rozwojowe czy wręcz ratowanie projektu.

Na pewno warto pomyśleć o Fixed Price w momencie, kiedy nie posiadamy wymaganych kompetencji do realizacji danego projektu. Wtedy kiedy danymi pracami mogą naprawdę zająć się wyłącznie wyspecjalizowane firmy. Odpowiedzialność za poprawną realizację zlecenia ponosi całkowicie firma zewnętrzna, mamy więc pełne prawo do reklamacji czy wymagań formalno-prawnych. Model Fixed Price oznacza więc finalnie gwarancję dostarczenia projektu zrealizowanego zgodnie z określoną specyfikacją, w wyznaczonym i potwierdzonym przez strony terminie.

modele rozliczania z agencją

Model rozliczania z agencją Model Time&Material

Na drugim biegunie znajduje się formuła Time& Materials. W tym modelu, klient płaci za faktycznie wykonaną pracę przez kontraktorów na podstawie ich kart pracy (systemu ewidencji), czyli za faktycznie przepracowane godziny. Niesie to za sobą wiele korzyści. Zamawiający usługę ma swobodę co do zmiany specyfikacji projektu oraz dodania w każdej chwili nowych elementów. W tej opcji Budżet i termin dostarczenia projektu są bardzo elastyczne, mogą zmieniać się w trakcie realizacji podejmowanych decyzji projektowych. Model ten jest dedykowany projektom, w których zakres prac i stopień zaawansowania, jest trudny do oszacowania. Daje on obu stronom możliwość elastycznego reagowania na zmieniające się uwarunkowania. Klient ma w tym wariancie lepszą kontrolę nad zasobami dedykowanymi do projektu.

Kiedy wybrać model Time&Materials?

Na pewno wtedy, kiedy w początkowej fazie nie potrafimy zdefiniować zakresu prac, harmonogramu i ogólnego procesu rozwoju czy nawet kształtu projektu. Możemy się zdecydować na ten model, kiedy mamy odpowiednie kompetencje i doświadczenie, które pozwolą nam na pełen controlling zakresu prac konsultantów pracujących na bazie projektu. Time& Material sprawdza się wtedy, kiedy chcemy od początku mieć pełną kontrolę nad całością procesu projektowego.

model rozliczania time material

Jaki model wybrać?

Po analizie niniejszego tekstu możemy już sami odpowiedzieć sobie na pytanie. Generalnie, sporą popularnością cieszy się Fixed Price. Istnieje jednak ryzyko, że ze względu na brak wiedzy specjalistycznej, źle oszacowaliśmy budżet i przekroczyliśmy znacznie planowaną inwestycję. W przypadku projektów IT, zdecydowanie bezpieczniejszy jest Time& Material. W trakcie prac możemy wtedy sprawdzić strukturę kody i ocenić realne zaangażowanie pracowników naszego partnera biznesowego. Wadą Fixed Price są wyższe poziomy cenowe, firmy chcą się zabezpieczyć w ten sposób przed ewentualnym ryzykiem czy źle wykonaną pracą. Właściwy wybór uwarunkowany jest od naszego budżetu, znajomości tematu, zasobów personalnych i realnego zapotrzebowania.